Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi. Stefan Wyszyński

Wymagania edukacyjne

11 października 2018 20:33 | Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjnych dla dzieci 3, 4, 5 letnich.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA DZIECI 3,4,5 LETNICH UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIRCZU

czytaj więcej »

07 października 2018 20:09 | Wymagania edukacyjne

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego dla 3 gimnazjum.

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego dla klasy 3 gimnazjum.

czytaj więcej »

07 października 2018 20:05 | Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego.

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klas 4, 6, 7.

czytaj więcej »

07 października 2018 19:53 | Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne z plastyki i zajęć artystycznych.

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 4-7 oraz zajęć artystycznych w 3 gimnazjum.

czytaj więcej »

06 października 2018 16:48 | Wymagania edukacyjne

Ocena z zachowania w klasach 1-3.

Kryteria oceniania w klasach 1-3.

czytaj więcej »

05 października 2018 22:25 | Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne z języka rosyjskiego.

Wymagania edukacyjne z języka rosyjskiego dla klas 6-8 szkoły podstawowej i 3 gimnazjum.

czytaj więcej »

05 października 2018 22:14 | Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne z przyrody.

Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy 4 i 6.

czytaj więcej »

05 października 2018 22:06 | Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne z fizyki.

Wymagania edukacyjne z fizyki.

czytaj więcej »

05 października 2018 22:02 | Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne z matematyki.

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klas 5-7.

czytaj więcej »

05 października 2018 21:58 | Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klas 4-8.

Wymagania edukacyjne z informatyki.

czytaj więcej »