Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi. Stefan Wyszyński

Procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów w szkole