Mircze współorganizatorem Hrubieszowskiego Forum Mediacji Rówieśniczych

W dniu 22.02.2018r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie, odbyło się Hrubieszowskie Forum Mediacji Rówieśniczych, którego inicjatorkami i organizatorkami były Panie: Marta Kuczyńska ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie oraz Agnieszka Marciniuk z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Mirczu. Organizacja forum była związana z uczestnictwem wymienionych szkół w programie „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży”, przebiegającym pod patronatem: Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Dziecka, Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin, Prezydenta Miasta Zamość, Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie, Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Celem imprezy była promocja mediacji, w tym mediacji rówieśniczej, jako konstruktywnego sposobu rozwiązywania konfliktów rówieśniczych oraz ukazanie mediacji jaki procesu, który sprzyja kształtowaniu prawidłowych relacji międzyludzkich, budowaniu porozumienia, łamaniu barier i niwelowaniu napięć w środowisku szkolnym. Organizatorom przyświecał także cel zachęcenia innych szkół do udziału w programie.

Podczas Hrubieszowskiego Forum Mediacji Rówieśniczych obecni byli zaproszeni goście, prelegenci, w następującym składzie:

Zastępca Burmistrza Miasta Hrubieszowa, Pani Marta Majewska,

Sędzia Sądu Rejonowego w Hrubieszowie, Pani Monika Brzezińska-Ożóg,
Kurator zawodowy specjalista z Sądu Rejonowego w Hrubieszowie, Pani Agnieszka Kubik,

Mediator sądowy przy Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie, Pan Jan Nowak,

Starszy aspirant Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie, Pani Edyta Krystkowiak,

Przedstawiciel Straży Miejskiej w Hrubieszowie, Pan Krzysztof Hajkiewicz,

Przedstawiciel Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Hrubieszowie, psycholog, Pani Aneta Dyl-Tarnawska.

W forum, oprócz zaproszonych gości, wzięli udział uczniowie, którzy obecnie są uczestnikami programu oraz odbywają szkolenia w zakresie mediacji rówieśniczych tj. uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie, Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Bolesława Prusa w Mirczu, Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Werbkowicach oraz Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Kryłowie wraz ze swoimi opiekunami. Obecni byli także przedstawiciele szkół miejskich, zainteresowanych przystąpieniem do programu; Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Hrubieszowie oraz Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt obecności przedstawicieli absolwentów ZSM Nr 1
w Hrubieszowie (obecnie SP nr 1 w Hrubieszowie), przeszkolonych mediatorów rówieśniczych, którzy przez trzy lata byli aktywnymi uczestnikami poprzedniej edycji programu „Mediacje rówieśnicze”…a obecnie są uczniami Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Stanisława Staszica
w Hrubieszowie oraz Zespołu Szkół Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie. Łącznie w forum wzięło udział 68 uczniów.
 

Forum rozpoczęło się wystąpieniem Pani Dyrektor Edyty Kucharskiej, która powitała zaproszonych gości oraz zgromadzoną młodzież, nauczycieli i pedagogów.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie przedstawili scenkę, promującą mediację oraz ukazującą wszystkie najważniejsze zasady mediacji, zaś uczennice z Publicznej Szkoły Podstawowej w Mirczu zaprezentowały nastrojowe piosenki.

Następnie wszyscy zaproszeni goście zabrali głos. Podczas swoich wypowiedzi prelegenci nawiązali do swojej pracy zawodowej, między innymi do odpowiedzialności karnej nieletnich, oraz ukazali mediację, jako metodę zapobiegającą występowaniu konfliktów z użyciem przemocy, zachowań ryzykownych oraz niedostosowania społecznego młodzieży.

Opublikowano: 27 lutego 2018 19:59

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 449

Wszelkie prawa zastrzeżone © Publiczna Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Mirczu

Realizacja: Superszkolna.pl

  • Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi. Stefan Wyszyński
Zaszyfrowany adres tej strony