Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi. Stefan Wyszyński

Filmy

PKF 1956 28

1. Poznański Czerwiec. 2. Wizyta Sekretarza Generalnego ONZ. 3. Wizyta Kim Ir Sena. 3. Dni Morza. 4. Proces młodocianych w Warszawie. 5. "COTO". 6. Wizyta Rezy Pahlawiego w ZSRR. 7. Defilada lotnicza w ZSRR. 8. Brytyjska para królewska w Szwecji. 9. Rozbiórka zamku we Francji.