Samorząd Uczniowski jest reprezentantem całej społeczności uczniowskiej szkoły.

       Zadaniem SU jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych
oraz rozwijanie samorządności uczniowskiej.

     SU jest organizatorem lub współorganizatorem różnych uroczystości szkolnych, pozaszkolnych i akcji charytatywnych np. Dzień Patrona,Święto Niepodległości, Dzień Nauczyciela, Święto Konstytucji 3 Maja,rocznica śmierci patrona i papieża Jana
Pawła II, Dzień Sportu, otrzęsiny, wigilie klasowe, Dzień Chłopaka, Andrzejki, akcje "WesołeŚwięta".

     Poczet sztandarowy reprezentuje szkołę na wszystkich uroczystościach szkolnych,
w środowisku lokalnym, powiecie i województwie oraz corocznie na Krajowym Zjeździe Szkół Wyszyńskiego.

     SU dba o ład i porządek w szkole, sprawdza czystość w klasach i dba o zewnętrzny wygląd otoczenia szkoły.

          SU stwarza także możliwości kulturalnego spędzania wolnego czasu organizując dyskoteki szkolne.  

tekst:: Maria Szlingiert

Wszelkie prawa zastrzeżone © Publiczna Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Mirczu

Realizacja: Superszkolna.pl

  • Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi. Stefan Wyszyński
Zaszyfrowany adres tej strony