Żeby byli wielcy pisarze,

muszą być wielcy czytelnicy.

W. Whitman

    Nasza biblioteka istnieje od chwili oddania do użytku nowego budynku gimnazjum. Do tego czasu uczniowie korzystali z biblioteki szkoły podstawowej, dlatego stworzenie nowego punktu bibliotecznego było dużym ułatwieniem zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Naszą „skarbnicę wiedzy” zaczęto tworzyć od podstaw. Księgozbiór jest aktualizowany poprzez zakup nowych pozycji i pozyskiwanie darów. W związku z tym możemy być dumni z faktu, że w ciągu tak krótkiego czasu udało nam się zgromadzić aż 3500 woluminów. W miarę możliwości staramy się wzbogacać naszą bibliotekę o książki ze wszystkich dziedzin wiedzy, kładąc główny nacisk na lektury szkolne i beletrystykę pozalekturową. Obecnie dysponujemy dwoma pomieszczeniami: wypożyczalnią i czytelnią, w której można skorzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism młodzieżowych oraz zbiorów audiowizualnych.

   By sprostać wyzwaniom dzisiejszych czasów biblioteki muszą zmienić swoje dotychczasowe oblicze i stać się nowoczesnymi centrami informacji. Dlatego w wypożyczalni zostały zainstalowane komputery z dostępem do Internetu i utworzono Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Stanowiska komputerowe  umożliwiają uczniom szerszy dostęp do informacji znajdujących się w zasobach sieciowych.

   Biblioteka jest również ośrodkiem edukacji czytelniczej. Prowadzone są zajęcia z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego, które mają na celu: przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji, kształtowanie umiejętności segregowania informacji i krytycznego ich odbioru, rozbudzanie potrzeb czytelniczych, przygotowanie do pracy samokształceniowej, kształtowanie postawy szacunku wobec polskiego dziedzictwa kulturowego w związku z globalizacją kultury masowej. W ciągu roku szkolnego:

  •   odbywają się liczne konkursy literacko-czytelnicze mobilizujące młodzież do częstszego sięgania po lekturę, popularyzujące dzieła literatury narodowej, rozwijające umiejętność odbioru dzieł literackich z różnych okresów historycznych i kręgów kulturowych,
  •   wystawy tematyczne propagujące czytelnictwo wśród młodzieży szkolnej,
  •   imprezy kulturalno-rozrywkowe pogłębiające ideę szacunku wobec literatury jako skarbnicy kultury.

Nauczyciel bibliotekarz

Anna Zawadzka-Starenga

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Publiczna Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Mirczu

Realizacja: Superszkolna.pl

  • Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi. Stefan Wyszyński
Zaszyfrowany adres tej strony