IDĄCYM W PRZYSZŁOŚĆ

Jesteście pokoleniem milenijnym, przełomowym, które żyje na grani dwóch Tysiącleci.

Wiecie, jak trudno utrzymać się na grani. Wieją tam potężne wichury i szaleją burze...

Trzeba mocno trzymać się pazurami rodzinnej skały, aby nie spaść na dno przepaści.

Trzeba nie lada wysiłku i bohaterskiego męstwa, aby się ostać... Tylko orły szybują nad

graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz. Musicie mieć w sobie coś z orłów!-

serce orle i wzrok orli ku przyszłości. Musicie ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły przelatywać nad graniami w przyszłość naszej Ojczyzny. Będziecie wtedy mogli  jak orły przebić się przez wszystkie dziejowe przełomy, wichury i burze,

nie dając się spętać żadną niewolą. Pamiętajcie- orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko.

ks. kard. Stefan Wyszyński

KALENDARIUM PATRONA SZKOŁY

3 sierpnia 1901- Narodziny Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli nad Bugiem w rodzinie Stanisława i Julianny 

31 października 1910- Umiera matka

1912-1915- Stefan uczy się w gimnazjum w Warszawie

1914-1917- Uczy się w Gimnazjum Handlowym w Łomży

1930- Zostaje wikariuszem w Przedczu Kujawskim

1931- Prowadzi Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy

1932- Tworzy Związek Młodzieży Robotniczej

1937- Kardynał August Hlond mianuje go członkiem Rady Społecznej przy Prymasie

26 sierpnia 1940- W Kozłówce razem z siostrami opiekuje się niewidomymi dziećmi

3 października 1944- Zostaje kapelanem szpitala powstańczego
w Laskach pod Warszawą

marzec 1945- Rozpoczyna kierowanie Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku

sierpień 1945- Zostaje kanonikiem gremialnym kapituły katedralnej we Włocławku

marzec 1946- Zostaje mianowany biskupem ordynariuszem diecezji lubelskiej

maj 1946- Z rąk kardynała Augusta Hlonda otrzymuje sakrę biskupią na Jasnej Górze

sierpień 1947- Ogłasza list pasterski O codziennym odmawianiu Różańca Swiętego

12 listopada 1948- Zostaje mianowany przez Piusa XII prymasem Polski

16 lutego 1950- Razem z kardynałem Adamem Sapiehą kieruje list
do prezydenta Bieruta w sprawie walki z Kościołem

kwiecień 1951- Otrzymuje od papieża specjalne pełnomocnictwo
do kierowania Kościołem w Polsce

lipiec 1952- Sprzeciwia się likwidacji niższych seminariów duchownych i nowicjatów zakonnych

listopad 1952- Zostaję mianowany kardynałem

maj 1953- Ogłasza memoriał Non possumus

25 września 1953- Aresztowany i wywieziony do Rywałdu Szlacheckiego

12 października 1953- Zostaje przewieziony do Stoczka Klasztornego

6 października 1954- Przewieziony do Prudnika

29 października 1955- Przewieziony do Komańczy

16 maja 1956- Pisze tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego

28 października 1956- Wraca do Warszawy

26 sierpnia 1957- Inicjuje peregrynację kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po Polsce

wrzesień-grudzień 1965- Przebywa w Rzymie na obradach Soboru Watykańskiego II

3-4 maja 1966- Przewodniczy głównym uroczystościom milenijnym

październik 1974- Razem z kardynałem Karolem Wojtyłą zostaje przyjęty na uadiencji przez Pawła VI

sierpień 1978- Razem z kardynałem Wojtyłą wyjeżdża do Rzymu na konklawe po śmierci Pawła VI

6 października 1978- Na konklawe po śmierci Jana Pawła I

sierpień 1980- Przyjmuje delegację stoczniowców z Gdyni

listopad 1980- Spotyka się z Lechem Wałęsą

25 maja 1981- Ostatnia rozmowa telefoniczna z Janem Pawłem II

28 maja1981- Umiera o 4.40 w Warszawie


Wszelkie prawa zastrzeżone © Publiczna Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Mirczu

Realizacja: Superszkolna.pl

  • Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi. Stefan Wyszyński
Zaszyfrowany adres tej strony